OSTATNIO DODANE
Od Arktycznego Elvisa do kretoszczurów, czyli pierwsza odsłona Biennale Ars Polonia

Dwa lata temu, w maju, wystawa KRAJ – sztuka artystów z polskim rodowodemzapoczątkowała projekt Ars Polonia, który zgodnie z zamiarem organizatorów przyjął formę biennale.

Opieką kuratorską tamtą ekspozycję objęli: mieszkający w  Stanach Zjednoczonych Marek Bartelik oraz prowadząca w Berlinie Galerię Miejsce (Der Ort)Magdalena Potorska. Zrozumiałe jest zatem, że większość artystów, którzy wzięli udział w wystawie, związana była z USA i Niemcami, jednak pojawili się również artyści z Francji, Holandii, Kanady oraz Brazylii. W ekspozycji wzięli udział: Kinga Araya, Joanna Buchowska, Bruce Checefsky, Andrzej Cisowski, Henryk Gajewski, Anna Bella Geiger, Wojciech Gilewicz, Ewa Harabasz, Inka Kardyś, Anna Konik, Jerzy Kubina, Dominik Lejman, Joanna Malinowska, Jacek Malinowski, Gabriela Morawetz, Andrew Moszyński, Adam Niklewicz, Beata Pankiewicz, Marek Poźniak, Jagoda Przybylak, R.H. Quaytman, Roland Schefferski, Wanda Siedlecka, Christian Tomaszewski, Monika Weiss, Krzysztof Wodiczko, Paweł Wojtasik, Przemysław Zajfert, Krzysztof Zarębski.

Pierwsza prezentacja stanowiła swego rodzaju prolog - przegląd bardzo różnych przejawów tworzenia poza rodzinnym krajem. Zaprezentowani zostali artyści, dla których Polska to niemal mit – równie sentymentalny co odległy - zaszczepiony im przez przodków, ale także twórcy urodzeni w Polsce i swobodnie podróżujący realizując swe projekty. Artyści, których sztuka przedstawiona została na wystawie, reprezentowali różne pokolenia, inspiracje i metody pracy. Ekspozycja jako inauguracja sygnalizowała rozmaitość zagadnień i nie posiadała wspólnego mianownika formalnego czy tematycznego - artystów połączył fakt tworzenia poza krajem rodzinnym. Jednak dały się zaobserwować pewne analogie i powracające niczym refren tematy, zarysowały się określone postawy twórcze, które w kontekście sztuki tworzonej w drodze nabrały specyficznego zabarwienia znaczeniowego.

Biennale Ars Polonia / Galeria Sztuki Współczesnej / 45-056 Opole, Pl. Teatralny 12 / tel.+48 774025143 / info@galeriaopole.pl
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.